top of page

Introducera en katt till ett nytt hem


När du planerar för att ta hem din katt eller kattunge är det mycket att tänka på. Som kattägare är du ansvarig för att ha den kunskap om kattens naturliga beteenden och behov som krävs enligt det djurägaransvar som finns i Sverige*. För att det ska blir lite enklare att introducera katten till sitt nya hem finns här två checklistor, en med praktiska förberedelser och en med tips på hur du bemöter katten för att få den att känna sig hemma.
 

När en katt ska introduceras till ett nytt hem är det en stor omställning. Det viktigaste att tänka på är att du som kattägare har möjlighet att skapa en miljö där katten kan känna igen sig och snabbare bli trygg.

Försök gärna minimera förändringarna som katten utsätts för vid själva flytten. För att minska kattens oro när den introduceras i det nya hemmet bör du som djurägare ta reda på så mycket som möjligt kring kattens tidigare miljö och rutiner för att till en början efterlikna dessa. Fundera lite över vad katten är van vid sedan tidigare och vad den har stött på under sitt liv. Är katten van vid barn? Har den levt med tillgång till utevistelse eller enbart inomhus? Detta kan skapa en förståelse för hur katten kommer att reagera.
 

INTRODUCERA KATTEN I DET NYA HEMMET – CHECKLISTA

 1. Finns alla resurser som katten behöver på plats?
  Att ta in nya saker i hemmet kan orsaka stress hos en katt, framförallt i en miljö som för övrigt är okänd och ny. Därför är det bättre att så mycket som möjligt finns på plats redan från början innan du introducerar din katt till sitt nya hem. Se till att du har kattlådor, mat- och vattenskål med mera på plats. Bra tips är också att se till att fortsatt utfodra med samma foder, använda samma kattströ till kattlådan och hålla rutinerna kring skötsel och hantering som katten är van vid.

 2. Finns saker från det gamla hemmet för att skapa trygghet?
  Du kan skapa en trygg miljö för katten genom att sprida kattens doft i hemmet. Ta till exempel med en filt, kudde eller leksak från det gamla hemmet och gnugga mot strategiska platser i hemmet – platser som katter skulle använda för att doftmarkera såsom kanter på möbler, hörn eller runt ingångar och kattluckor. Använd även gärna produkter som katten känner igen från sitt tidigare hem såsom liknande kattlåda, matskål, vattenskål och gömställe. Om det inte är möjligt att få med sig föremål från det tidigare hemmet går det även bra att samla den kända doften på nya föremål.

  Det är viktigt att skapa möjligheten för en katt att ta sig högt upp och gärna även ta sig runt ovanför golvnivå. Till en början kan det vara bra att plocka undan ömtåliga föremål som finns på fönsterbrädor eller i bokhyllor. Detta är speciellt viktigt för kattungar och yngre katter som ofta även använder det tredimensionella utrymmet för aktivitet och lek.
   

 3. Har hemmet riskbedömts för att minska risken för olyckor och skador?
  Att plocka undan giftiga växter samt ömtåliga föremål är ett sätt att försöka förutspå risker och åtgärda dessa. Gör detta innan du introducerar din katt i ett nytt hem. Det är även bra att fundera på om det finns ställen som en katt kan ta sig in av nyfikenhet eller rädsla och där den sedan kan fastna, till exempel bakom en frysbox eller tvättmaskin.
   

HUR BEMÖTER DU BÄST DIN NYA KATT DEN FÖRSTA TIDEN?

 1. Plan för att introducera katten till hemmet och familjen
  Vid själva introduktionen är det bra om du påbörjar denna i en begränsad del av hemmet såsom ett rum. Välj ett rum som kan fungera bra som kattens trygga bas även i framtiden och som kan användas som utgångspunkt för katten när den lär känna resterande delar av hemmet. I detta introduktionsrum ska allt som katten behöver finnas tillgängligt – kattlåda, gömställen, mjuka sovplatser, mat och vatten, leksaker och vid tillfällen möjlighet till interaktioner med människor.

  Vänj katten här under några dagar eller tills katten verkar ha lugnat sig. Låt familjemedlemmar träffa katten under lugna förhållanden i detta rum. Tänk på att låta katten styra kontakten.

  När katten vant sig vid sitt rum och träffat resterande familj kan du introducera din katt i resten av hemmet. Efter hand kan kattens kattlåda, mat- och vattenskål spridas ut till permanenta platser.
   

 2. Möjliggör vila, aktivitet och lek och att dra sig undan om den blir rädd
  När man introducerar en katt till ett nytt hem ska man skapa möjlighet för vila, aktivitet och lek. Men katten ska också ha möjlighet att dra sig undan för att vila ostört när den behöver det.

  Lek alltid ifrån kroppen, till exempel genom att kasta iväg en leksak. Lek aldrig direkt med händer eller fötter eftersom detta kan skapa problem hos den vuxna katten såsom att katten börjar uppvisa ett beteende mot människor som kan tolkas som aggression.
   

 3. Få katten att lyssna till dig och känna sig trygg
  Det kan vara bra att träna inkallning med katten redan när du introducerar katten till sitt nya hem. Det vill säga träna på att katten lyssnar till sitt namn och kommer när du kallar. Detta gör du enkelt genom att säga kattens namn och direkt ge en godbit. Upprepa tills du upplever att du får en reaktion när du använder kommandot, att katten reagerar på sitt namn och letar efter sin belöning.

  Öka avståndet mellan dig och katten efterhand och tänk på att endast träna genom att belöna beteenden du önskar. Allt annat ignorerar du!
   

När du introducerar en katt i ett nytt hem kommer den att uppleva en viss stress och rädsla oavsett hur väl förberett hemmet är. Det kan innebära att den kan komma att gömma sig en stor del av tiden. Kom ihåg att det är okej, detta är en strategi som katter använder för att skapa kontroll över situationen.

* Mer information om ditt ansvar som djurhållare i Sverige finns på Jordbruksverkets hemsida.

bottom of page